Privacyverklaring

Uw gegevens en uw privacy
Datum: 13-2-2018

Beste bezoeker,
Fijn dat u onze website bezoekt en informatie verstrekt via het sollicitatie-, nieuwsbrief-, contact-en/of offerteformulier. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wie zijn wij?
Uw persoonsgegevens die u via dit formulier achterlaat worden verwerkt door:
Floors & More

Onze contactgegevens:
Floors & More
Potaardestraat 74
2846 Niel
Telefoonnummer (tijdens kantooruren): 03/888 84 84
E-mail: info@floorsandmore.be
Contactpersoon: Gitte Noël

Waarom verzamelen wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens voor het zorgvuldig beantwoorden van uw vraag, voor het behandelen van uw sollicitatie en/of voor het opstellen van een gericht voorstel/aanbod. Daarnaast is het mogelijk dat wij u per e-mail en/of telefoon gerichte vervolgvragen stellen om tot een passend voorstel te komen.

Worden uw gegevens nog verder aan derden verstrekt?
Nee.

Bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken?  Wat als u de gegevens niet verstrekt?
U bent niet verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken, u kunt ons tevens bereiken via het telefoonnummer (tijdens kantooruren): 03/888 84 84
Daarnaast wordt bij de formulieren per veld aangegeven of het veld verplicht of niet verplicht is.

Hoe kunt u bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen? En hoe zit dat met rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens/intrekken van uw toestemming of als u gebruik wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als u een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van uw persoonsgegevens?
Hiervoor hebben wij één aanspreekpunt: Gitte Noël. U kunt contact met hem opnemen via info@floorsandmore.be. Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de website van  – de in uw land daartoe aangestelde -Autoriteit/Instantie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen . Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens 4 weken bewaard en daarna vernietigd.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?
Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en zoveel mogelijk in Nederland en/of België.

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?
Nee, dat doen wij niet.

 

Blijf op de hoogte